معماری و معماری داخلی

در کارنامه ایشان پروژه های متعدد معماری و معماری داخلی از قبیل پروژه های مسکونی، هتل، اداری-تجاری، فرودگاهی و فرسک های سقفی و دیواری به چشم می خورد :