نقاشی

استاد مظلومی پور از کودکی و بدون تعلیم به نقاشی پرداختند و به قول خودشان از وقتی به یاد دارند یک آبرنگ پلیکان و یک قلم مو همیشه در دستانشان بوده.

قدیمی ترین اثر ایشان در سن ۱۶ سالگی در اتاق کار ایشان موجود می باشد. (سال۱۳۴۷)

ایشان به کلیه سبک ها و تکنیک های نقاشی مسلط بودند و همه آثار ایشان بعد از مدت ها مطالعه به ثمر می نشست اما به واسطه علاقه ایشان به آبرنگ و لطافت این سبک اکثر آثار ایشان به آبرنگ می باشد و در این شیوه شهره هستند.