نمایشگاه ها

نمایشگاه های استاد مظلومی پور
نمایشگاه های استاد مظلومی پور

• نمایشگاه های انفرادی :
• گالری والی تهران ۱۳۷۲ – ۱۳۸۰ سالی یکبار
• گالری نقش جهان ۱۳۷۳
• گالری ضرابی تهران ۱۳۷۴
• گالری کلاسیک اصفهان ۱۳۷۵
• خانه نقش جهان اصفهان ۱۳۸۴
• گالری امروز تهران ۱۳۸۷
• گالری شکوه تهران ۱۳۸۸ – ۱۳۹۶ سالی یکبار
• گالری اصفهان ۱۳۹۴
• آلمان – برلین ۲۰۰۱ – ۲۰۱۳ سالی یکبار
• کانادا – تورنتو ۲۰۰۹
• فرانسه – اورسی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۸ سالی دو بار انجمن فردوسی
• فرانسه – پاریس ۲۰۱۵ انجمن ایرانیان
• فرانسه – مَنیگوُ ۲۰۱۸
• نمایشگاه های ایشان همچنان در فرانسه توسط انجمن فردوسی و همسر ایشان برگزار می شود.

• نمایشگاه های جمعی و بین المللی :
• جمهوری چک – براتیسلاوا ۱۹۸۷
• یوگسلاوی – بلگراد ۱۹۸۸
• ژاپن – توکیو – نوما کنکور ۱۹۸۸ نمایشگاه بین المللی کتاب کودک
• ایتالیا – بلونیا ۱۹۹۱ نمایشگاه بین المللی کتاب کودک
• آمریکا – نیویورک ۲۰۰۰ آرت اکسپو
• فرانسه – پاریس ۲۰۰۱ آرت سود
• مکزیک – مکزیکو سیتی ۲۰۰۲ نمایشگاه بین المللی آبرنگ
• مالزی – کوالالامپور ۲۰۰۶ نمایشگاه بین المللی نقاشی
• استرالیا – سیدنی ۲۰۰۸ نمایشگاه بین المللی کتاب کودک
• فرانسه – پاریس ۲۰۱۴ انجمن ایرانیان
• انگیس – لندن ۲۰۱۵ داوری نمایشگاه ۲۵ قرن معماری ایران با آبرنگ – Posk Gallery
• دومین نمایشگاه هنر گرافیک – موزه هنرهای معاصر تهران
• اولین نمایشگاه تصویر سازی کتاب کودک – موزه هنرهای معاصر تهران
• دومین نمایشگاه گل شهرداری تهران
• نمایشگاه سی سال تصویرسازی کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• فرهنگسراهای نیاوران – صبا – خورشید – امیر کبیر – پردیس سینمایی ملت