گرافیک

استاد مظلومی پور در طول فعالیت هنری خود بیش از ۳۰۰ جلد کاست و تعداد بیشماری پوستر تبلیغاتی و آرم و تصویرسازی کتاب کودک طراحی کردند که در چندین جشنواره داخلی و بین المللی منتخب شده و تعدادی جایزه بین المللی و داخلی به همراه داشته است.