آثار چاپ شده

آثار چاپ شده استاد مظلومی پور

آثار چاپ شده

• مجموعه ۱۰ عددی آبرنگ سیاوش مظلومی پور – سال ۱۳۸۲
• برگزیده آثار نقاشی سیاوش مظلومی پور – سال ۱۳۸۴
• برگزیده آثار نقاشی سیاوش مظلومی پور – سال ۱۳۹۶
• سیمای آبرنگ ایران – سال ۱۳۸۵
• کتاب شهر هشتم – سال های ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۹ (به یاد استاد سیاوش مظلومی پور)
• شکوه یاس – سال ۱۳۹۳
• نینوا – سال ۱۳۹۷
• گل نرگس – ۱۳۹۷
• تصویرسازی کتاب کودک : دمم کو؟ – موش بازیگوش – قصه پنیرک – ماهی قرمز و دریا – باران باران باران – نه مثل نیلوفر
• طراحی بیش از سیصد جلد کاست موسیقی
در صورت تمایل برای تهیه برگزیده آثار استاد سیاوش مظلومی‌پور شماره ۱ و۲ و کتب شهر هشتم با ما
تماس بگیرید.

برنده جایزه نوما ژاپن- ۱۹۸۸
منتخب جشنواره تصویر سازی بولونیا ایتالیا – ۱۹۹۱